About Us

Learn About our Team & Culture.

ยกระดับธุรกิจด้วย การพัฒนา WEBSITE อย่างมืออาชีพ

ยกระดับธุรกิจด้วย การพัฒนา WEBSITE อย่างมืออาชีพ

เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อกลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์ ได้ตรงจุด แม่นยำ สร้างโอกาศให้ กับธุรกิจโดยนำเสนอจุดขาย ความเป็นตัวตนของสินค้า และบริการผ่านเวบไซต์ระดับ ออกแบบเว็บไซต์ บริการเว็บมาสเตอร์ มืออาชีพ

เราพร้อมดูแล WEBSITE ของคุณให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เราพร้อมดูแล WEBSITE ของคุณให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เราให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า ให้ตรงกับเป้าหมายตัวตนของธุรกิจ เพื่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อีกทั้งการนำ เสนอแผนงานการ จัดทำ และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำที่ สอดคล้อง กับงบประมาณของท่าน

เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงานด้วย SOFTWARE สำหรับองค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงานด้วย SOFTWARE สำหรับองค์กร

เราให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า ให้ตรงกับเป้าหมายตัวตนของธุรกิจ เพื่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด อีกทั้งการนำ เสนอแผนงานการ จัดทำ และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำที่ สอดคล้อง กับงบประมาณของท่าน

Our Team

Learn About our Team & Culture.

Account Manager
Traithep Wongnapakul (Leng)

Traithep Wongnapakul (Leng)

Account Coordinator
Narongyod Mahittivanicha (Ble)

Narongyod Mahittivanicha (Ble)

Executive IT Director
Thartsathorn Toungtrikoon (Pure)

Thartsathorn Toungtrikoon (Pure)

System Administrator
Timothy Aung Geist (Tim)

Timothy Aung Geist (Tim)

Art Director
Tananya Somjit (Ant)

Tananya Somjit (Ant)

Sr. Software Engineer
Kasidit Tantidolthanes (Win)

Kasidit Tantidolthanes (Win)

Sr. Software Engineer
Pattanapong Chamchoy (Pat)

Pattanapong Chamchoy (Pat)

Software Engineer
Suttipong Ruanglitt (Nick)

Suttipong Ruanglitt (Nick)

Graphic Designer
Jatuporn Kaopong (Ohm)

Jatuporn Kaopong (Ohm)

Software Engineer
Jakraphan Srilertchalalai (Po)

Jakraphan Srilertchalalai (Po)

Our Work

We bring a personal and effective approach to every project we work on, which is why our clients love us and why they keep coming back.

Services

The key to a successful network operation is to provide high quality services.

ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์

ทีมนักออกแบบเว็บไซต์ หรือ ทีมนักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer, Web Developer) ซึ่งพร้อมให้คำแนะนำและบริการจัดทำเว็บไซต์ (Consulting, Design Website) ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้การนำเสนอสินค้าและบริการของท่าน

เว็บมาสเตอร์

เว็บมาสเตอร์

เว็บมาสเตอร์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็นหน้าที่ๆสำคัญ สำหรับบริษัทที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองและให้ความสำคัญต่อช่องทางนี้ ทางเรามีทีมงานเว็บมาสเตอร์ เพื่อช่วยดูแล ตรวจสอบ จัดทำและแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์ รวมถึงการมอนิเตอร์เว็บไซต์ของท่านให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โฮสติ้ง

โฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้งเป็นอีกหนึ่งบริการสำคัญ ด้วยการจำกัดจำนวนเว็บไซต์บนเซิฟเวอร์ ทำให้เซิฟเวอร์ทำงานและใช้งานทรัพยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ปรับแต่ง SEO

ปรับแต่ง SEO

ทางเรามีนักวิเคราะห์และผู้มีประสบการณ์ ในการจัดทำ ปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณเพื่อการจัดอันดับ การทำ SEO เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด และเห็นผลยั่งยืนที่สุด ที่จะทำให้ เว็บไซต์ของคุณ เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ สามารถเป็นที่ค้นพบได้จาก Search Engine ต่างๆ เช่น Google, Yahoo, MSN ทำให้ผลการค้นหา และแสดงชื่อเว็บออกมาในอันดับต้นๆ

ปรับแต่ง จุมล่า เวิร์ดเพรส

ปรับแต่ง จุมล่า เวิร์ดเพรส

บริการสร้างเทมเพลต และปรับแต่เว็บไซต์ สำหรับระบบจัดการข้อมูล WordPress และ Joomla! เพื่อสร้างความสวยงาม และโดดเด่นแตกต่างจากเว็บอื่นๆ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของธุรกิจ และสื่อถึงลูกค้าได้ตามเป้าหมาย ในราคาคุ้มค่าต่อการลงทุน

How We Work

Stage 1. - Project Brief

สิ่งสำคัญก่อนเริ่มโครงการคือการกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ไว้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญจะใช้ประสบการณ์และความรู้ที่เราสะสมมาเพื่อให้คำแนะนำในเชิงเทคนิครวมทั้งกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในเว็บของเรา

Stage 2. - Quotation

หลังจากที่สามารถกำหนดรูปแบบการจัดทำ ทางเราจะทำการกำหนดราคาโดยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ระยะเวลา และความต้องการอื่นๆจากลูกค้า และจัดส่งใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ลูกค้าตรวจสอบและเซ็นตกลงการว่าจ้างงาน

Stage 3. - Design

หลังจากที่ได้รับงานแล้ว ทางเราจะมีทีมออกแบบ ซึ่งจะสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆให้เกิดขึ้น โดยเน้นการออกแบบเว็บไซต์ที่สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่ลูกค้าต้องการ

Stage 4. - Programming

เมื่อได้รับการอนุมัติแบบแล้ว งานจะถูกส่งให้ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมทำการเขียนโปรแกรมขึ้น ซึ่งระยะเวลาการพัฒนาโปรแกรม จะขึ้นอยู่กับขอบเขตที่กำหนดในใบเสนอราคา โดยทางเรามีทีมงานที่จะคอยช่วยแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด และพัฒนาให้งานออกมา สมบูรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ

Stage 5. - Testing

หลังจากการพัฒนาโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบงานและเข้ามาทดลองใช้งานจริงได้ก่อน และสามารถ ปรับแก้ส่วนที่ไม่ตรงตามขอบเขตงานที่กำหนด เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ และให้งานออกมาตรงตามความต้องการที่สุด

Stage 6. - Content Feed

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เก่ามาสู่เว็บไซต์ใหม่ หรือต้องการลงข้อมูลเบื้องต้น ทางเรามีบริการเว็บมาสเตอร์ที่จะช่วยจัดการการ ย้ายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ หรือบริการการลงข้อมูล เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสมบูรณ์แบบในข้อมูลของท่านให้มากที่สุด

Stage 7. - Go Live!!

เมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ หลังจากชำระค่าบริการส่วนที่เหลือจนหมด ทีมงานจะทำการย้ายเว็บของท่านเข้าสู่เซอร์เวอร์ และพร้อมใช้งานได้

Get in Touch

We’re currently accepting new client projects. We look forward to serving you.

Contact Details

 • cs@traithep.com
 • (66) 2 6352723
 • บริษัท ไตรเทพ คอนซัลแทนท์ จำกัด
  69/6 อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 5 ห้อง 2
  ซ.ศึกษาวิทยา ถ.สีลม
  แขวงบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  Hotline : 086 337 1629 (Leng)
  Hotline : 084 066 6366 (Pure)